O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

среда, 15. новембар 2017.

Један поглед у прошлост
Дана 15. новембра 2017. године са четвороразредним комбинованим одељењем  одржан је    двочас по принципу хоризонтално-вертикалне интеграције. Реч је о наставном предмету Свет око нас/ Природа и друштво и наставном предмету  Народна традиција. Двочас је реализован изван учионице, а највећи део времена искоришћен је  за рад у Завичајном музеју Хомоља у Жагубици. Реч је о следећим наставним јединицама наставног предмета Свет око нас/Природа и друштво:
 • Моје насеље (обрада)-1. разред
 • Насеље некада и сад (обрада)-2. разред
 • Поглед у прошлост-идемо у музеј (обрада)-3. разред
 • Накада давно на просторима наше земље (утврђивање)-4. разред
    Када је реч о наставном предмету Народна традиција, реализоване су следеће наставне        јединице:
 • Ручни радови (обрада)-1. разред
 • Куће из далеке прошлости ( утврђивање)-2. разред
 • Вуновлачар (обрада)- 3. разред
 • Поштански саобраћај (утврђивање)- 4. разред
    Часу су присуствовале бројне колеге (учитељи и предметни наставници), директор и педагог школе, а стручну помоћ пружили су нам  запослени у Завичајном музеју Хомоља-Саша и Оља.
Како је протекао двочас можете погледати ОВДЕ. Образац за посматрање часа можете преузети ОВДЕ, а извештај о реализованој активности OВДЕ.

уторак, 07. новембар 2017.

Конкурс "Час за углед"

На конкурсу "Час за углед" учитељица Звонимирка Јовичић освојила је другу награду за наставну јединицу "Зависност разлике од промене умањиоца". Поред овог, у Зборник је ушао и коауторски рад  израђен у сарадњи са учитељицом Александром Филиповић. Рад који је освојио другу награду промовише проблемску наставу математике.  Други рад промовише проблемску наставу природе и друштва у комбинованим одељењима.субота, 04. новембар 2017.

Примена образовне технологије у комбинованом одељењу

У "Просветном прегледу" објављен је још један рад из наше учионице који говори о предностима примене образовне технологије у овим одељењима.

Педагошка пракса, XXXIV, број 1006, стр. 5,6. и 7
Просветни преглед, 26.10.2017, година LXXII, број 2741 (29)

субота, 28. октобар 2017.

Радионица "И даље смо у свету трговине"


Радионица под називом "И даље смо у свету трговине" реализована је са четвороразредним комбинованим одељењем и трајала је један школски час. Активност представља наставак радионице под називом "На реду је трговинска писменост" и имала је за циљ указивање  на:
 •  значај трговине у свакодневном животу;
 • особине које мора поседовати продавац;
 •  аспекте квалитетног рекламирања производа у циљу остваривања што већег профита;
 • основна начела успешног организовања сајмова, вашара и других манифестација на којима се врши купопродаја узимајући при том у обзир услове у којима функционише наше одељење.
Овако дефинисаним циљевима желели смо да ученике припремимо за активно укључивање у друштвени живот и да их оснажимо и као дистрибутере и као потрошаче одређених друштвених производа. Ово је један од начина да се, између осталог, ученици припреме и за живот у глобалном друштву.
Комбиноване су метода разговора и метода писаних радова, а од наставних облика комбиновани су фронтални и групни облик рада. Као резултат ове радионице настао је постер под називом "Трговина" и исти представља синтезу претходних етапа.

 СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.КОРАК: Час је започет омиљеном игром ученика под називом "Вешалице". Иза цртица скривала се реч ТРГОВИНА.


2. КОРАК: Користећи мождану олују ученици су се подсетили онога што о трговини већ знају, а потом су се размењивала искуства и о значају трговине у свакодневном животу. На крају ове етапе изведен је закључак да је сваки појединац део сложеног процеса трговине  било као продавац или као потрошач.


3.КОРАК: На располагању су биле цедуљице са потенцијлним особинама продаваца. Ученици су добили задатак да их категоризују. Понуђене  су две категорије за сврставање:😉 и 😒. По договору ученици су продавцима са категоризованим особинама дали имена Срећко и Намћорко. Уследили су и закључци о томе са ким би се од њих у реалном животу требало идентификовати. 

4.КОРАК: Фронталним обликом рада разговарало се о начелима успешног рекламирања конкретног производа. При том је као очигледан пример узет новогодишњи украс као производ  који ће се сигурно наћи на нашим штандовима поводом Нове године.

5.КОРАК: О правилима организовања купопродаје разговарало се, такође фронталним обликом рада.

У том контексту договорено је да се до наредне радионице ученици распитају о могућим начинима информисања јавности о организовању купопродаје..
6. КОРАК: Сазнања о пословању која су стечена на овом часу обједињена су израдом постера.
 На самом крају ученици су добили задатак да се код мештана и рођака распитају о томе који би ученички производи, према њиховом мишљењу, били најтраженији на предстојећој манифестацији. 

субота, 07. октобар 2017.

На реду је трговинска писменост


У одељењу у Изварици организован је вашар поводом Дечје недеље. Вашар је организован у сарадњи са родитељима  и мештанима села. Сваки ученик је имао свој штанд, а производи који су се продавали били су разнолики. Мали трговци су се надметали у продаји пецива и колача, зимнице, дуња и других јесењих плодова, школског прибора, украса за домаћинство и сл. Ученици су имали задатак да што боље и квалитетније уреде свој штанд и да осмисле што бољу рекламу за своје производе. Овако замишљеним вашаром остварени су следећи истраживачки задаци:
 • Стицање нових и проширивање раније стечених знања о правилима "коректног" маркетинга;
 • Утврдити  и применити стечена знања о новчаницама;
   На самом почетку формирана је трочлана комисија коју су сачињавали мештани села. Комисија је имала задатак да прогласи најбоље уређен штанд и продавца који је умео да најбоље рекламира свој производ.
  Комисија се посебно интересовала да ли је понуђена роба свежа, када су колачи и пецива спремљени, да ли је коришћен домаћи  или индустријски џем...Узимала је у обзир и "амбалажу" спремљену да се купљена роба упакује, начин комуникације, тачност у враћању кусура...
  Комисија је на крају похвалила све ученике.